Interaktivní divadlo ZuMadlo

Vánoční veselice – 12. 12. 2021 (v MC KLOKAN, Kopřivnice)

Dlouhý, široký a bystrozraký – leden 2022

Termín bude zpřesněn na plakátech DDM, FB, zde.
Divadlo probíhá vždy v neděli od 10 hodin.
Těší se na Vás Zuzka Novotná a Marie Jalůvková