Novinky

Pískování se Zuzajdou na akcích:

Pečuji o děti v MC Klokan:

Uplynulé:

Zahrada, akce na zahradě DDM Kopřivnice:

NTERAKTIVNÍ DIVADLO ZUMADLO

Divadla se na podzim 2020 nemohly uskutečnit. Proběhnou na podzim v roce 2021.

Podzim 2021: Robinsoni na pustém ostrově, Dlouhý, široký a bystrozraký.
Termín bude zpřesněn na plakátech DDM, FB. Divadlo probíhá vždy v neděli od 10h.
Těší se na Vás Zuzka Novotná a Marie Jalůvková

Více info zde: https://www.zuzajda.cz/interaktivni-divadlo-zumadlo/

NEDÁVNÉ AKTIVITY (již ukončeno):

Den dětí – zábavný program se Zuzajdou: